Beleggen in Kazakhstan aan 14 percent rente (14.9/jkp)

Dutch

De daling van de Tenge (KZT) heeft voor opportuniteiten gezorgd in beleggingsland. De nationale bank heeft haar rente opgetrokken in februarie van dit jaar tot 17 percent. De banken geven 14 percent op de spaarboekjes in KZT (14.9 op jaarbasis). De spaarinspanning kan vastgeklikt worden voor 1 jaar.

 

Wij hebben een aantal afspraken gemaakt met vermogensbankiers die wij geselecteerd hebben in 2013 met het oog op de devaluatie van de nationale munt. De devaluatie heeft even op zich laten wachten maar in 2015 is deze ingezet. Vandaag is de toestand stabiel en binnen het jaar of langer gaat de KZT sterker worden en dan is er nog eens een hefboomeffect voro de spaarders als er wordt omgewisseld naar EURO.

 

Wij nemen de beleggers mee en gaan samen met hen alle paieren verzamelen die nodig zijn voro de opening van een bankrekening.

 

Als dit gedaan is dan gaan we enkele vermogensbankiers zien en de klant maakt een keuze.

Als de klant zijn rekening heeft geopend dan heeft hij/zij de beschikking over een persoonlijke assitent bij de vermogensbankiers die de klant gaat biojstaan bij zijn verrichtingen.

 

Slapend rijk worden is de term niet maar het is een opportuniteit die men moet overwegen. Deze toestand zal niet blijven maar de tijd dat je kunt sparen aan 14 percent neem je mee. Verwacht wordt dat deze gaat terugplooien binnen de 1-2 jaar tot 10 percent.

 

More info: mail frjacobs@telenet.be

 

 

Profiel Kazakhstan

 

Kazachstan heeft een totale oppervlakte van 2.724.900 km². Het is het op acht na grootste land ter wereld. Het grenst aan Rusland , China , Kirgizië , Oezbekistan en Turkmenistan , en ook grenst aan een groot deel van de Kaspische Zee . Kazachstan was de laatste van de Sovjet-republieken om onafhankelijkheid uit te roepen na de ontbinding van de Sovjet- Unie in 1991. De huidige president , Nursultan Nazarbayev , is de leider van het land sindsdien , en wordt gekenmerkt als autoritair.  Kazachstan wordt bevolkt door 131 etnische groepen , met inbegrip van Kazachen ( die samen 63 procent van de bevolking ) , Russen, Oezbeken , Oekraïners, Duitsers , Tataren , en Oegoeren .De islam is de religie van ongeveer 70% van de bevolking.De Kazachse taal is de officiële taal , en Russisch heeft gelijke officiële status voor alle niveaus van de administratieve en institutionele doeleinden. The poulation of Kazakhstan is 17.6 miljoen inwoners.

 

Kazachstan en België hebben een aantal zaken gemeen op het vlak van multiculturaliteit, talen en religies. Kazachstan is een jong land (het werd onafhankelijk in 1991) met veel natuurlijke rijkdommen. Het land beschikt over bijna alle elementen uit de tabel van Mendeljev, maar vooral de inkomsten uit aardolie zijn belangrijk. Kazachstan moet een van de wereldspelers op de energiemarkt worden, maar wil niet afhankelijk zijn van één enkele bron van inkomsten: de Kazachse regering streeft naar diversiteit in zowel de economie als in de handelspartners. Het land snakt naar westerse knowhow. België beschikt over spitstechnologie die gebruikt zou kunnen worden voor de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen en in alle sectoren die zich verder zullen ontwikkelen.

 

Kazachstan is een gigantisch doorvoergebied en vormt een nichemarkt met tal van zakenkansen voor Belgische ondernemingen. Ook andere Europese landen hebben steeds meer interesse voor deze markt: Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en, meer recent, Frankrijk zijn reeds partnerschappen aangegaan die voor beide partijen voordelig zullen uitvallen. Het is nu aan België om een aantal verkennende pistes voor samenwerking te onderzoeken. De mogelijkheden zijn legio … of het nu gaat om energie, infrastructuur, de voedingsmiddelenindustrie, de gezondheidssector of telecommunicatie. Een eerste stap is reeds gezet belgen kunnen zonder visum naar Kazakhstan reizen op basis van hun identiteitskaart zolang het verblijf minder dan 15 dagen bedraagt.

 

Olie- en gasindustrie

 

Kazachstan heeft een grote verscheidenheid aan delfstoffen. Van de 105 elementen in de periodieke tabel kunnen er 99 worden gevonden in Kazachstan, worden er 70 ontgonnen, en is het land betrokken bij de productie van meer dan 60 elementen. Kazachstan staat eerste in de wereld inzake reserves aan zink, wolfraam, bariet; tweede voor zilver, lood en chromaat; derde voor koper en fluoriet; vierde voor molybdeen en zesde voor goud. De olie-industrie van Kazachstan is een van de voornaamste sectoren van de Kazachse economie. Natuurlijke rijkdommen maken van Kazachstan een land dat bekend staat om zijn grote velden en raffinaderijen. De basis van de olie- en gassector in Kazachstan bestaat uit ongeveer 80 ontginningsbedrijven, drie olieraffinaderijen, 6 gasverwerkende centrales en 250 opslagterreinen met tanks. In een recent verslag van het Internationaal Energieagentschap (IEA) werd op de hoge waarschijnlijkheid gewezen dat Kazachstan tegen 2020 deel zou uitmaken van de 10 grootste olie-exporteurs ter wereld. In de Republiek Kazachstan vormt de olie- en gasindustrie een prioriteitsgebied. De belangrijkste stijging in gasproductie is te wijten aan de ontwikkeling van nieuwe en fundamentele bases voor koolwaterstof zoals Karachaganak, Tengiz, Zhanazhol, Tolkyn en andere velden die eigendom zijn van de naamloze staatsvennootschap “NC KazMunayGas”, alsook door velden in de Kaspische deklaag (Kashagan, etc.). Tegen 2015 wordt verwacht dat de productie van aardgas 60 miljard kubieke meter zal bedragen.

 

Kernindustrie

 

Kazachstan heeft een significant potentieel voor de ontwikkeling van kernenergie, met als objectieve noodzakelijke voorwaarden:

 

  • Kazachstan bezit ongeveer 19% van de uraniumreserves die wereldwijd gekend zijn;
  • De gepaste ontwikkeling van de industrie voor de ontginning en verwerking van uranium;
  • De uitvoering van de strategie van de holding “Kazatomprom” om een bedrijf te bouwen met een volledige nucleaire brandstofcyclus zal Kazachstan toelaten het land van kernenergie te voorzien met nucleaire brandstof die volledig binnenlands wordt geproduceerd. Dit zal de mogelijkheid bieden om een lager elektriciteitstarief in te stellen;
  • In Kazachstan zijn uit het Sovjettijdperk een unieke wetenschappelijke basis voor onderzoek in kernfysica met gekwalificeerd wetenschappelijk en technisch personeel overgebleven;
  • De republiek blijft met succes drie nucleaire reactoren uitbaten voor onderzoeksdoeleinden;
  • Een wetgevend en regelgevend kader dat de belangrijkste aspecten van het vreedzaam gebruik van kernenergie regelt.

 

De staatsvertegenwoordiger in de ontwikkeling van uraniumlagen is het Nationale Kernbedrijf “Kazatomprom”. Het bedrijf is ook de beheerder voor de Republiek Kazachstan inzake de import en export van uranium, zeldzame metalen, kernbrandstof voor kernenergiecentrales, speciale uitrusting, technologieën en materialen voor dubbel gebruik. 100% van de aandelen zijn in het bezit van de staat, vertegenwoordigd door het Nationaal Welzijnsfonds “Samruk-Kazyna”.

 

Landbouw

 

Landbouw is een van de sleutelsectoren van de Kazachse economie. Het niveau van ontwikkeling van de landbouwsector was altijd al en blijft nog steeds een bepalende factor voor de economische en socio-politieke stabiliteit van de Kazachse samenleving. Landbouw schuift verder op van de focus die tijdens het Sovjettijdperk lag op grote oogsten naar de betrachting om zoveel mogelijk munt te slaan uit de opbrengt per hectare. De verbeterde kwaliteit van de oogsten in de voorbije jaren heeft geleid tot een hogere export. De groei in productie in de periode van 2005 tot 2010 in cash bedroeg 88,9%. In overeenstemming met de Ontwikkelingsstrategie tot 2020 zou de landbouwsector (één van de zeven sectoren prioritaire sectoren) ten volle zijn voordeel moeten kunnen halen uit de industrie en uit zijn grootschalige potentieel. De voornaamste doelstellingen van het Programma voor de Ontwikkeling van de Landbouwsector 2013-2020 zijn: een stijging van het productievolume van landbouwproducten met factor 1,5; een stijging van de arbeidsproductiviteit per persoon die wordt tewerkgesteld in de landbouw met factor 3; een stijging in opbrengst uit export door de verkoop van landbouwproducten met 20%; ervoor zorgen dat meer dan 80% van de binnenlandse voedselmarkt bestaat uit lokaal geproduceerde voedingsmiddelen. De uitvoering van het programma zal 23 miljard USD kosten.

 

Medische sector

 

De overheid bezit 80% van de medische instellingen in Kazachstan en zodoende speelt de overheid een significante rol bij medische kwesties. Na zijn aanstelling als lid van de WTO heeft Kazachstan zijn lokale medische regels in overeenstemming gebracht met de internationale standaarden. De overheidsuitgaven voor gezondheid stegen tot het drievoudige tijdens de jaren 2004-2010. Het Eengemaakt Nationaal Gezondheidssysteem werd geïntroduceerd in het land. Het laat de mensen toe poliklinieken en dokters te kiezen. Het Eengemaakt Systeem voor de Verspreiding van Geneeskunde dat arme mensen van gratis geneesmiddelen en geneesmiddelen tegen een verminderde prijs voorziet, werd ook geïntroduceerd en trad in werking in 2009. De medische hulp werd meer betaalbaar in afgelegen regio's dankzij de lancering van twee gezondheidstreinen genaamd “Densaulyk”. Het programma “Salamatty Kazakhstan” beoogt de effectiviteit van de gezondheidszorgsector en gezondheid van de mensen in Kazachstan te verbeteren. Meer dan 10.000 geneesmiddelen zijn op dit ogenblik geregistreerd in Kazachstan terwijl vertegenwoordigingen van 100 landen in de republiek werkzaam zijn. Kazachstan voert ook het programma “AkBulak (2011-2020)” uit dat erop gericht is de inwoners van steden en dorpen te voorzien van de toegang tot drinkwater van hoge kwaliteit. De uitbreiding van een gecentraliseerde toegang tot drinkwater is een van de prioriteiten van de overheid. Het programma “AkBulak” promoot de ontwikkeling van de watersector dankzij de modernisering van de technische faciliteiten en het instellen van adequate tarieven. Het programma voorziet ook het gebruik van grondwater van hoge kwaliteit en de bouw en heropbouw van systemen voor watervoorziening.

 

ICT en telecommunicatie

 

De Kazachse sector van de informatietechnologie (IT) is een groeiende en dynamische markt die in het bijzonder aantrekkelijk is voor internationale spelers op de markt gezien de vertraging van de globale telecommunicatiesector. In de nabije toekomst verwachten experts een duidelijke stijging van de IT-markt in het land. In de ontwikkeling op lange termijn van Kazachstan - tot 2030 - bestaat een van de aangeduide prioriteiten erin een eigen onafhankelijk en effectief systeem van diensten voor telecommunicatie te ontwikkelen, dat in de toekomst concurrentieel is en gelijkaardige infrastructuur biedt als in de ontwikkelde landen. Om deze prioriteit uit te voeren werden de voornaamste doelstellingen voor de toekomst geïdentificeerd, waarbij een daarvan de ontwikkeling van de industrie inhoudt door de introductie van nieuwe technologieën en de liberalisering van de markt voor telecommunicatie. De ontwikkeling en modernisering van de netwerken voor telecommunicatie, alsook de maatregelen die door de Staat werden genomen om de liberalisering van de sector en de economische groei van de republiek te promoten, hebben een positieve impact op het groeicijfer van de inkomsten uit telecommunicatie.

 

More info: mail frjacobs@telenet.be

 

Term: